Pages

moto


විද්වාන් සර්වත්‍ර පුජ්ජතේ- විද්වතා සැමගෙන්ම පිදුම් ලබයි

Showing posts with label ගූගල්. Show all posts
Showing posts with label ගූගල්. Show all posts

Saturday, May 10, 2014

තේරුම් කරපල්ලා දන්නා එකෙක්

මෙන්න මේකේ කියන විප්පලම්භ ශුන්ගාරය කියන්නේ මුකාද? දන්නා එකෙක් තේරුම් කරපල්ලා කෝ