Pages

moto


විද්වාන් සර්වත්‍ර පුජ්ජතේ- විද්වතා සැමගෙන්ම පිදුම් ලබයි

Monday, October 10, 2016

ස්නේහයේ රමල්

ඒයැයි මට  එකල මෙහෙම ලියල  එවුවා  නොවෑ


ÿ,s mska;dre l, yo ú,la ñ,sk jQ
,sysis f;,a oud l, yelso wdf,dal
;;= jsuihso tlS udye.s is;=jfuys

rYañ Odrd úysohso
ukialdka; jQ mq,sk
f,da ;,h ;=,

ùrfhls /.+ï mdkd mqr r. uvf,ys
rfida.hls Tn ksr;=rej ,e.=ï ,k
flda ;Ur myfika ,nk
fkal úO iafkayhka